Algemene voorwaarden

Gebruik onze website onder deze voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Meiden van Holland (https://meidenvanholland.nl). Meiden van Holland is een initiatief van Blue Donkey Media B.V (hierna Meiden van Holland).

 1. Gebruik:

  1. Als bezoeker of gebruiker van de website van Meiden van Holland dien je ten minste 18 jaar oud te zijn.
  2. Voor het gebruik van sommige van de diensten van Meiden van Holland dien je jezelf in te schrijven. Na inschrijving ben je gebruiker. Je staat er tegenover Meiden van Holland voor in dat de informatie die je aan Meiden van Holland verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan: je naam en je e-mailadres. Het is niet toegestaan je in te schrijven op de naam of het e-mailadres van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Content op Meiden van Holland:

  1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten op of voortkomen uit (de inhoud van) de website van Meiden van Holland berusten bij Meiden van Holland en haar licentiegevers. Het is nadrukkelijk niet toegestaan enige content zoals films, geluid, foto’s, teksten en logo’s van de website van Meiden van Holland te verveelvoudigen of openbaar te maken. Dat geldt voor privé doeleinden en commerciële doeleinden. Het downloaden van de content, het kopiëren en/of wijzigen is niet toegestaan, tenzij Meiden van Holland of de geldende rechthebbende daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  2. Op Meiden van Holland zijn applicaties van andere partijen te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangediend door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden. Meiden van Holland controleert niet de content van derden, zoals applicaties, teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. De aanwezigheid hiervan impliceert niet dat Meiden van Holland deze content heeft goedgekeurd. Meiden van Holland is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar gebruikers.
 3. Privacy:

  1. Op het de website van Meiden van Holland is de Privacy Verklaring van Blue Donkey Media van toepassing. Indien je het op enige wijze niet eens bent met deze verklaring, kun je onze websites NIET bezoeken en onze diensten NIET gebruiken.
 4. Betalingen:

  Toegang tot bepaalde videodiensten kan verkregen worden tegen betaling. Een betaling kan een eenmalige transactie zijn of een automatische incasso.

  1. Voor alle betaalde videodiensten geldt:
   Alle door Meiden van Holland gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.
   Meiden van Holland biedt geen terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbiedingen nadat de transactie is voltooid.
   De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de website.
   Meiden van Holland maakt gebruik van het betaalsysteem van Pay.nl om betalingen te verwerken. Pay.nl heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandse Bank.
   Een gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven bankgegevens, waaronder tenminste het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  2. De abonnementskosten van Meiden van Holland worden maandelijks afgeschreven via de door de gebruiker opgegeven betaalmethode op de kalenderdag waarop het abonnement is ingegaan.
   Een gebruiker zal uiterlijk 24 uur voor de eerstvolgende afschrijving per e-mail gewezen worden op de komende betaling. Daarnaast kan een gebruiker te allen tijde de eerstvolgende betaaldatum inzien in zijn account omgeving (Mijn Account) op de website.
   Een gebruiker kan een abonnement bij Meiden van Holland te allen tijde opzeggen. Nadat de gebruiker heeft opgezegd, behoudt de gebruiker toegang tot de betreffende videodiensten tot het einde van de reeds betaalde periode.
   Een gebruiker kan een abonnement opzeggen op zijn of haar “Mijn Account”-omgeving op de website door op deze pagina de instructies op te volgen.
   Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet terugbetaald.
   Indien klant gebruik maakt van de betaalmethode automatische incasso zal Meiden van Holland het verschuldigde bedrag automatisch laten incasseren van de opgegeven bankrekening.
   Indien de klant gebruik maakt van de betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is de klant administratie(kosten) verschuldigd.
   Meiden van Holland houdt zich het recht voor de prijzen van abonnementsdiensten te wijzigen. Een gebruiker zal per e-mail van een eventuele wijziging op de hoogte worden gebracht.
 5. Bestandseigenaar van Persoonsgegevens:

  Blue Donkey Media B.V.
  Regulusweg 11
  2516 AC, Den Haag
  Telefoon: 070 - 8200 609
  E-mail: info@bluedonkeymedia.nl
  Kvk-nummer: 27375685
  BTW-nummer: NL 822212146B01

 6. Wijzigingen:

  Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacy statement, kunnen te allen tijde door Meiden van Holland aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze Meiden van Holland staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.